پروپوزال آماده دانشجویی

پروپوزال آماده دانشجویی

پروپوزال بررسی ارتباط طرح واژه های ناسازگار اوليه و پیشرفت تحصیلی

پروپوزال موجود شامل قسمت های زیر می باشدب

طرح واره های ناسازگار

بیان مسئله (شامل مروری بر مبانی نظری و پژوهش انجام شده در بررسی ارتباط طرح واره های ناسازگار اوليه و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان و علل و دلایل انجام پژوهش و نیز مسئله اصلی پژوهش میباشد)

اهمیت و ضرورت (در این قسمت به بررسی میزان اهمیت و نیز ضرورت  بررسی ارتباط طرح واره های ناسازگار اوليه و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان پرداخته می شود).

پیشینه پژوهش (در این قسمت به صورت اختصاصی به پژوهش های صورت گرفته در مورد متغیرهای پژوهش( بررسی ارتباط طرح واره های ناسازگار اوليه و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان) پرداخته شده است،لازم به ذکر است که در این قسمت سعی شده است به پژوهش های جدید و کاربردی اشاره شود).

اهداف/سوالات/فرضیات (دراین قسمت نیز اهداف پژوهش “هدف کلی و جزئی “و فرضیات پژوهش آورده شده است).

جامعه/ نمونه/ شیوه نمونه گیری(این قسمت با توجه به جامعه آماری مورد نظر محقق تکمیل می گردد).

روش شناسی پژوهش (در این قسمت نیز روش پژوهش و ابزار گرد آوری داده ها و مشخصات آن(پرسشنامه، مصاحبه و…. آورده شده است).

متغیرهای پژوهش و قلمرو مطالعه( در این قسمت متغیرهای مستقل، وابسته و تعدیلگر و… مشخص شده است، همچنین قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی نیز مشخص شده است).

منابع (منابع درون متن در قسمت پایانی با فرمتApA ذکر شده است. لازم به ذکر است که منابع مورد نیاز برای یک پروپزال بین۸-تا۱۴ مورد است که در تمامی پروپزال های سایت رعایت شده است).

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها(در این قسمت به روش های آماری مورد استفاده همچون همبستگی، رگرسیون، آزمون t و …. که متناسب با موضوع پژوهش می باشد اشاره شده است).

در صورت لزوم برای تقویت مطالب و اضافه کردن منابع بیشتر می توانید با مدیران سایت تماس بگیرید تا ضمن کمک به یادگیری بیشتر مطالب؛ مشاوره رایگان نیز دریافت نمایید.

لازم به ذکر است  با توجه به اینکه پروپزال های قدیمی سایت نیز پیوسته آپدیت می شوند، تمامی منابع مورد استفاده در پروپزال های جدید؛ سال ۱۳۸۵ به بالا می باشد. که می توان از آن برای مقاله و تهیه پایان نامه نیز استفاده نمودر

شماره های تماس جهت راهنمایی و دریافت پروپوزال
09186606534 09371064085
بستن